ESG TAKE AWAY – 29.12.20

חדשות מהארץ:

סביבה (E), חברה (S) ממשל תאגידי (G):

לאור הצלחת שלב הפיילוט של תכנית IMPACT NATION, שמטרתה לעודד חברות לפרסם דוחות ESG, המשרד לנושאים אסטרטגיים הכריז על סבב נוסף של התכנית במסגרתה יחולקו מענקים עד לגובה של 100,000 ₪ לחברות. לדברי מיכאל ביטון, השר לנושאים אסטרטגיים: "המשרד רואה בפרוייקט זה מימוש מדיניות של תמיכה ודחיפה ממשלתית לקידום דיווחי ESG, להעצמת השקעות ESG ואימפקט במשק הישראלי". לדיווח המלא: https://www.gov.il/he/departments/general/impact_nation2

סביבה (E):

נגיד בנק ישראל והמפקח על הבנקים מברכים על החלטתו של ארגון הNGFS   

 (Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System) לקבל את בנק ישראל כחבר מן המניין. מטרת הארגון היא לסייע בחיזוק התגובה הגלובלית הנדרשת לצורך עמידה ביעדים של הסכם פריז, לחזק את תפקידה של המערכת הפיננסית בניהול סיכונים ולקדם גיוס מקורות להשקעות ירוקות ודלות פחמן, לטובת פיתוח סביבתי בר קיימא. המפקח על הבנקים, מר יאיר אבידן: "קיימת חובה לכולנו להירתם למאבק הגלובאלי לצמצום השפעות סיכוני האקלים, כאשר מנגנוני השוק לבדם לא יוכלו להביא לשינוי הרצוי… המערכת הבנקאית והפיקוח על הבנקים נרתמים וירתמו גם הם לקחת חלק במשימה חשובה זו". לדיווח המלא: https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/28-12-20.aspx

חדשות מהעולם:

סביבה (E):

"בנקאים למען אפס פליטות פחמן" (Bankers for Zero)- יוזמה שמטרתה לאחד כוחות בין הבנקים, עסקים ורגולטורים בבריטניה בכדי לסייע לבנקים בממלכה להגיב כראוי למשבר האקלים, פרסמה קווים מנחים שיחייבו את הבנקים להתחשב באקלים. לדברי היוזמים, העקרונות הללו "ידחפו את הבנקים לעסוק באופן פעיל ולסייע ללקוחותיהם העסקיים במסעם אל עבר היעד של אפס פליטות פחמן, כאשר הבנקים נדרשים לקבוע תאריך יעד לסיום מימון דלקים מאובנים". לכתבה המלאה: https://volans.com/project/bankers-for-netzero/

הבנק המרכזי השוויצרי הודיע שהוא לא ישקיע יותר בחברות שהן פעילות בתחום כריית הפחם. יו"ר הבנק, תומאס ג'ורדן, ציין שבכך הבנק מרחיב את מדיניות ה"סינון השלילי" שלו מאחר והוא מתחשב יותר ויותר בנושאים הקשורים לאקלים. לכתבה המלאה: https://www.climate-alliance.ch/blog/swiss-national-bank-drops-coal

סביבה (E), חברה (S) ממשל תאגידי (G):

מגוון משקיעים מוסדיים, ביניהם קרנות פנסיה, איגודי עובדים, חברות ניהול השקעות ומשרדי פאמילי אופיס, שהנם בעלי מניות בחברת אמאזון הגישו מסמכי בעלי מניות בהם פרטו את סיכוני הESG של החברה. המגישים ציינו שהם עושים זאת מאחר והנושאים שמועלים במסמכים משפיעים על השקעותיהם בחברה. בין השאר ציינו המשקיעים כי גודלה של אמאזון והשפעתה חושפים אותה לסיכונים מהותיים בנושאי זכויות אדם וסיכוני סביבה. לכתבה המלאהhttps://www.iccr.org/amazon-again-target-multiple-shareholder-proposals-esg-failures

מאת: הדס גייר שפריר