פתרונות השקעות אחראיות

קרן גידור אלגוריתמית - Quantex: Esg Analytic

  • קרן גידור המפעילה אלגוריתמים כמותיים, מתמטיים וסטטיסטים (Quantitative) לבחירת מניות למטרת השקעה ארוכת טווח.
  • הקרן מתמחה בבחירת נכסים סחירים העונים על קריטריונים של סביבה, חברה וממשל תאגידי (ESG). זאת הודות לשיתוף הפעולה הייחודי של הקרן עם VALUE^2 – הבית להשקעות אחראיות.
  • האלגוריתמים הייחודיים שפותחו נבחנו על מסדי נתונים שונים, כמו מניות בודדות ותעודות סל ב20 השנים האחרונות ומשמשים להשקעה בפועל מיולי 2020.
  • השותף הכללי הוקם על ידי ארבעה מומחים המוכרים בשוקי ההון בישראל ובעולם: פרופ' חיים לוי (אונ' בן גוריון), מר ברק סורני (מנכ"ל פסגות לשעבר), פרופ' שמואל האוזר (הקריה האקדמית אונו, אונ' בן גוריון ויו"ר הרשות לניירות ערך לשעבר), ופרופ' דן גלאי (האונ' העברית, ממפתחי ה VIX ומומחה עולמי לניהול סיכונים).

הראל ואליו 2 (4B) מניות חו"ל ESG עד 30% מט"ח - קרן נאמנות

מס' ני"ע:5132287

קרן חדשה החל מ-21.12.20.
מנהל הקרן: הראל קרנות נאמנות בע"מ.  יועץ השקעות למנהל הקרן בקשר לקרן: ואליו בריבוע – השקעות אחראיות בע"מ.
4 – עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט. B – עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט.
פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות השתתפות בקרן.
הרכישה תיעשה רק על פי התשקיף שבתוקף והדיווחים המיידים.
המידע הנ"ל אינו מהווה תחליף ליעוץ השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים של כל משקיע.
הפרסום אינו מהווה תיאור ממצה של כל הוראות מיסוי.