ESG TAKE AWAY – 21.01.21

חדשות מהעולם:

סביבה (E):

זמן קצר לאחר כניסתו לבית הלבן הכריז הנשיא הנכנס ביידן על חזרתה של ארה"ב להסכם פריז.ביידן מתכוון כעת להציב לו למטרה שימוש באנרגיה נקייה ולאסור שימוש בפחם ובגז טבעי על אדמות פדרליות מושכרות. הוא גם מתכנן להוביל לריסון פליטת גז מתאן במהלך הפקת גז ונפט. הנשיא האמריקני מתכוון גם להקים יחידה במשרד המשפטים האמריקני שתעסוק באיכות הסביבה ובאקלים – ותפקידה המרכזי יהיה להגביר את האכיפה הסביבתית נגד מזהמים. לכתבה המלאה: https://www.ynet.co.il/article/Sylj00CHJ00

 

בדיון בוועדת הכספים בסנאט, התחייבה שרת האוצר הנכנסת בארה"ב, ג'נט ילן, למנות פקיד בכיר באוצר שיוביל את הטיפול במשבר האקלים וליצור מוקד בתוך האוצר שבו מתמקדים במיוחד בסיכונים הקשורים למערכת הפיננסית ובתמריצי מדיניות מיסוי לשינוי האקלים. ילן הדגישה שיש לבחון ברצינות הערכת הסיכונים למערכת הפיננסית כתוצאה משינויי אקלים." לדבריה, שינוי האקלים הוא איום קיומי וכלכלי, מאחר והוא גורם לשינוים גדולים במחירי נכסים, סיכוני אשראי ועוד. לכתבה המלאה:

https://www.politico.com/news/2021/01/19/yellen-treasury-department-climate-change-460408

 

במסגרת יוזמת ביטוח בר קיימא של תכנית הסביבה של האו"ם (PSI), הכוללת קבוצה של 22 חברות הביטוח ומבטחי משנה הגדולים בעולם, הודיעו על שחרורו של דוח הבוחן את הערכת ההשפעות של סיכוני אקלים על עסקי הביטוח. הדו"ח סווג את סיכוני האקלים לחברות הביטוח ל3 קטגוריות: סיכונים פיסיים, סיכוני מעבר (לכלכלה עם אפס פליטות), וסיכוני תביעות אפשריות. בנוסף לסיכונים, הדו"ח גם מציין את ההזדמנויות עבור תעשיית הביטוח, כולל את האפשרות להנפיק מוצרי ביטוח חדשים או להרחיב מוצרים קיימים. לכתבה המלאה: https://www.preventionweb.net/news/view/75570

 

הבנק המרכזי בצרפת, המנהל תיק נכסים בסך 22 מיליארד יורו, הכריז שהוא יצא מהשקעות בפחם ויפחית את חשיפת השקעותיו בגז ונפט עד ל2024. הבנק הצהיר כי לא ישקיע בחברות שמייצרות יותר מ2% מהרווח שלהן מפחם עד סוף 2021, וכי יפחית את סף ההשקעה בפחם לאפס עד סוף 2024 (כיום הסף עומד על 10%). בנוסף,בתור בעל מניות בחברות בהן הוא מושקע – הוא יצביע כנגד פרויקטים חדשים של דלקים מאובנים החל מהשנה. לכתבה המלאה: https://www.reuters.com/article/france-centralbank/french-central-bank-to-exit-coal-cap-oil-and-gas-investments-idUSL1N2JT1WJ

 

ענקית הנפט הצרפתית TOTAL הנה חברת הנפט הבינלאומית הראשונה שהפסיקה את השתתפותה בארגון API – קבוצת הלובי האמריקאי של חברות הנפט. TOTAL ציינה שהיא לא תחדש את החברות שלה בארגון בשנת2021 לאור עמדותיו בנוגע לאקלים, שאינן מיושרות עם עמדותיה. בנוסף היא ציינה שAPI נתנה את תמיכתה בבחירות האחרונות בארה"ב למועמדים שהיו נגד השתתפותה של ארה"ב בהסכם פריז. לכתבה המלאה: https://www.total.com/media/news/press-releases/total-withdraws-from-the-american-petroleum-institute

כתבה: הדס גייר שפריר