ESG TAKE AWAY – 15.11.21

חדשות מהעולם:

סביבה (E)

ועידת גלזגו

עיקרי ההסכם שנחתם בגלזגו:

דלקים מאובנים: ההסכם כלל התייחסויות לצורך בשימוש מופחת בדלק מאובנים. הטקסט הסופי של ההסכם קורא לצדדים להאיץ את המאמצים "להפחית בהדרגה" את השימוש בפחם ללא קריאה לפסקה וסבסוד מוחלט שלהם לאור התנגדותן של הודו וסין.

מימון אקלים: בהסכם נכתב שב"צער עמוק" היעד לשנת 2020, של מימון שנתי בסך כ100 מיליארד דולר שיעשה ע"י מדינות מפותחות לצרכי אקלים במדינות מתפתחות, הוחמץ, אך מציין כי בוועידה נעשתה עלייה משמעותית בהתחייבויות למימון האקלים, וקורא להנגשה מלאה של היעד (100 מיליארד דולר מדי שנה) עד 2025, תוך שקיפות לגבי ההתקדמות.

יעדים קצרי טווח: ההסכם קורא למדינות לבחון מחדש ולחזק את יעדי הפליטות שלהן לשנת 2030 במהלך השנה הבאה.

שוק הפחמן: בוועידה הושקה מסגרת עבודה עקבית ושקופה לנושא שווקי הפחמן, דבר שיסייע לשוק זה המתפתח בקצבים הולכים וגדלים.

לכתבה המלאה לחץ/י כאן

סין וארה"ב הודיעו שיעבדו יחד כדי להפחית את פליטת גזי החממה שלהן עוד בעשור הנוכחי. מחויבות של שתיהן להפחתה משמעותית של הפליטות הכרחית לשם הצלחת הסכם פריז ובלימת ההתחממות הגלובלית. התוכנית המשותפת שלהן להפחתת הפליטות תתמקד בתחומים מרכזיים דוגמת קיצוץ פליטות מתאן, פליטות מתחבורה, אנרגיה ותעשייה.

לכתבה המלאה לחץ/י כאן

קרן הפנסיה הציבורית של סן פרנסיסקו, בסך 36 מיליארד דולר, התחייבה לצמצם בחצי את טביעת הרגל הפחמנית של תיקי המניות והאג"ח שלה עד 2025 ולהפחית אותה ב-65% עד סוף העשור.

 

חברה (S)

KLP, קרן הפנסיה הגדולה ביותר בנורבגיה, המנהלת נכסים בסך 80 מיליארד דולר, הכניסה לרשימה השחורה 14 יצרניות וספקיות נשק ,כולל אלביט מערכות,  Raytheon and Rolls Royce. ע"פ הנחיות הקרן, היא "תוציא מתיק ההשקעות שלה כל חברה הקשורה עם הפרות גסות ו/או שיטתיות של סטנדרטים מקובלים של אחריות התנהלות עסקית".

לכתבה המלאה לחץ/י כאן

 

הבנק האוסטרלי ANZBank השיק מנגנון שיעריך ויגיב לתלונות הקשורות לזכויות אדם בקרב לקוחות מוסדיים שלוו ממנו. לדברי הבנק הוא "הבנק המסחרי הגדול הראשון בעולם שמאמץ מדיניות זכויות אדם המעניקה לקהילות שנפגעו מפרויקטים ממומנים (ע"י הבנק) דרך אמיתית לצדק".

לכתבה המלאה לחץ/י כאן

 

מחקר חדש של המרכז האוסטרלי לאחריות תאגידית מצא שהטרדה מינית היא סיכון פיננסי מהותי לחברות. ע"פ המחקר אירועי הטרדה מינית "חושפים חברות לבעיות עתידיות משמעותיות במונחים של רווחיות, עלויות עבודה וביצועי מניות".

לכתבה המלאה לחץ/י כאן

 

ענקית ההשקעות State Street Capital שואפת לשלש את מספר העובדים השחורים, האסיאתיים ובני מיעוטים אתניים אחרים בעמדות בכירות עד 2023. אם מנהלים בכירים לא יעמדו ביעד הזה, הבונוסים שלהם יופחתו.

לכתבה המלאה לחץ/י כאן

 

סביבה (E) חברה (S) ממשל תאגידי (G)

מועצת התקנים הבינלאומית לקיימות, הISSB, הושקה רשמית ע"י הקרן הבינ"ל לתקני דיווח כספי , הIFRS, בוועידת האקלים. מדובר בצעד חשוב לקראת ביסוס גילוי תאגידי מאוחד ועקבי הקשור לקיימות.

לכתבה המלאה לחץ/י כאן

הרשות להתנהלות פיננסית (FCA), הרגולטור שאחראי על התנהלות חברות שירותים פיננסיים ושווקים פיננסיים בבריטניה, הודיעה על השקת אסטרטגיית ה-ESG החדשה שלה, לצורך תמיכה במגזר הפיננסי להניע שינוי חיובי ולתרום למעבר לאפס נטו.

לכתבה המלאה לחץ/י כאן

איגוד ההשקעות העולמי CFA Institute הודיע ​​על פרסום תקני דיווח גלובליים של ESG לתעשיית ההשקעות, שמטרתם לספק שקיפות ויכולת השוואה של מוצרי השקעה עם תכונות הקשורות ל-ESG.

לכתבה המלאה לחץ/י כאן

 

נכתב ע"י הדס גייר שפריר