ESG TAKE AWAY – 16.11.20

חדשות מהארץ

לראשונה בישראל, הבורסה לניירות ערך בתל אביב תשיק גרסה ירוקה למדד ת"א 125 – נקייה לחלוטין מדלקים מאובנים. קרי, מדד נקי מתאגידים העוסקים בחיפוש, הפקה, הולכה, אחסון וזיקוק של גז טבעי, פחם, נפט, פצלי שמן ונגזרותיהם. המדד החדש צפוי לכלול 112 מניות בשווי שוק של כ-545 מיליארד ש"ח ולפי הבורסה, תיק המניות על המדד הנקי הניב תשואות עודפות לעומת מדד ת"א 125 לתקופה של שנה, 3 שנים ו5 שנים. לכתבה המלאה: https://info.tase.co.il/Heb/about_tase/news/2020/Pages/PR_20201109.aspx

חדשות מהעולם

בריטניה היא המדינה הראשונה בעולם שהופכת את הדיווח של חברות באשר לסיכוני שינוי האקלים עליהן לחובה. בנוסף, הבנק המרכזי הבריטי הודיע לראשונה על הנפקת אג"ח ממשלתי ירוק לצד יישום מדיניות מיסוי ירוקה. ע"פ נגיד הבנק המרכזי באנגליה, האג"ח יסייע למדינה להגיע ליעדים הסביבתיים שהציבה לעצמה, וביניהם  – אפס פליטות פחמן עד שנת 2050. לדבריו, האג"ח הירוק צפוי להיות הראשון בסדרת כלי מימון שיונפקו בכדי לספק פתרונות לביקוש הגובר של משקיעים למוצרים אלו. בנוסף, מדיניות המיסוי בבריטניה תעוצב כך שתהווה מסגרת להגדרת פעילויות עסקיות כברות קיימא ובכך תסייע למעבר לכלכלה מקיימת. לכתבה המלאה:https://www.edie.net/news/11/Chancellor-Rishi-Sunak-confirms-UK-s-first-sovereign-green-bond–mandatory-TCFD-disclosures/

ממשלות האיחוד האירופי אשרו תכנית הלוואות בסך 1 טריליון יורו עד 2030 כחלק מ"מפת הדרכים הירוקה" של האיחוד. עיקרי התכנית שאושרה: יישור קו של כל  הפעילויות הפיננסיות באיחוד עם הסכם פריז, הפסקת מימון פרויקטים מזהמים וקידום כלכלה ברת קיימא. לכתבה המלאה:https://uk.reuters.com/article/uk-eu-eib-climate/eus-lending-arm-approves-1-trillion-euro-green-plan-idUKKBN27R36J?il=0

האיגוד האירופי של המוסדות הפיננסים המשקיעים בשווקים מתפתחים (EDFI), אשר תחתיו מנוהלים נכסים בסך 50 טריליון דולר, הודיע על שורת צעדים באשר למימון סביב נושאי האקלים: *כל 15 המוסדות החברים באיגוד יצאו מהשקעות בדלקים מאובנים עד 2030. *כל החלטות ההשקעה יהיו בהתאם להסכם פריז עד 2022. *כל תיקי ההשקעות יהיו עם אפס פליטות פחמן עד 2050 לכל המאוחר. ע"פ האיגוד, ההתחייבויות הללו יתחילו במיידי והם יעשו דרך השקעות ישירות, עקיפות, ודרך הלוואות ייעודיות. לכתבה המלאה:https://www.edfi.eu/news/edfi-climate/

המצביעים בסן פרנסיסקו אשרו חבות מס חדשה על חברות בהן המנהלים משתכרים פי 100 מהשכר של העובד הממוצע בארגון. ע"פ דיווחים, המס המדובר יוסיף כ0.1% לתשלום המס השנתי באותן חברות, וצפוי לעמוד על סכום של 60-140 מיליון דולר בשנה. לכתבה המלאה:https://www.nbcnews.com/business/business-news/san-francisco-voters-pass-overpaid-executive-tax-n1246644

מאת: הדס גייר שפריר