האם המשקיעים האחראים צריכים לחשוש מכהונה נוספת של טראמפ?

אוקטובר 2020

האמריקאים הולכים לבחירות לנשיאות בנובמבר ובקרב המשקיעים בעולם קיימים חילוקי דעות באשר להשלכות תוצאות הבחירות על השווקים הפיננסים.

מחד, הסביבה העסקית מצפה במובן מסוים לניצחון של טראמפ, בשל הבטחתו להימנע מהעלאות מיסים ואף להמשיך בתהליך של הורדת מס החברות. מאידך, ניצחון של ביידן, לצד ניצחון הדמוקרטים בסנאט, צפוי להוביל להשקת תכנית תמריצים פיסקליים רחבת היקף שתתמוך בכלכלה ובשווקים.

אולם, לצד 'הסביבה העסקית' קיימת ה'סביבה' (ENVIRONMENT) בה אנחנו חיים, ושהעסקים פועלים בה, והיא חשובה לא פחות ותושפע מאד מתוצאות הבחירות.

בעוד שממשל אובאמה חתר לצמצום פליטות פחמן באמצעות השקעה באנרגיות מתחדשות, טראמפ חתר במהלך כהונתו להשגת עצמאות אנרגטית המבוססת על שימוש בדלקים מאובנים מזהמים. התבטאויות הנשיא האמריקאי בנוגע לנושא האקלים לא הותירו מקום של ספק באשר לחוסר אמונו בההתחממות הגלובלית, בקוראו לממצאים המדעיים בנושא "מתיחה" (בעבר אף צייץ שההתחממות הגלובלית היא המצאה של הסינים במטרה להפוך את המפעלים האמריקאים ללא תחרותיים) – אמירות שנתמכו ע"י עיסוק מתמיד בשינוי רגולטורי לצורך יישום המדיניות הפוגענית בתחום. לפי הניו יורק טיימס, נכון למאי 2020, ממשל טראמפ זנח כ64 תקנות וחוקים בנושאים סביבתיים, ובתהליך נסיגה מ34 תקנות וחוקים נוספים.

כזכור, כבר בתחילת כהונתו (ב- 2017) טראמפ נטש את 'הסכם פריז' , הסכם גלובאלי עליו חתומות 200 מדינות אשר נועד להקטין את פליטת גזי החממה תוך קביעת יעדים ברורים. בהמשך, הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה הנחתה לזנוח את אחת מתכנית הדגל של אובאמה בנושא הסביבתי – תכנית ה Clean  POWER (אנרגיה נקייה), שדרשה מהסקטור העסקי לחתוך את פליטות הפחמן ב32% עד 2030. הנסיגה ממדיניות ממשל אובמה המשיכה גם תחת חוק המאפשר פליטות פחמן ללא הגבלה והצהרות של הסוכנות להגנת הסביבה באשר להקלות בחוקים הנוגעים לגז המתאן המתלקח,  שהנזק שלו לאקלים הוא פי 21 מפליטות ה CO2. לרשימה זו ניתן להוסיף גם צווים נשיאותיים שאישרו הנחת צינורות נפט בעייתיים, תכניות גרנדיוזיות המאפשרות קידוחים ליד מקורות מים וקידוחי גז ונפט בפארקים לאומיים.

לכן, אין זה מפתיע שאנשי איכות הסביבה מודאגים מאד שניצחון נוסף של טראמפ יגרום לנזק חמור ובלתי הפיך לאקלים. אל מול חששות אלו, ובניגוד גמור לקו המתכחש של הממשל הקיים, הנושא הסביבתי הנו חלק מרכזי מהמצע של המועמד לנשיאות מטעם הדמוקרטים, ג'ו ביידן, אשר הציג תכנית ענק בסך 2 טריליון דולר למאבק בשינוי האקלים. התכנית, אשר תכלול השקעות בתשתיות וקידום אנרגיות נקיות, מיועדת גם לתמוך בפעילות הכלכלית בארבע השנים הקרובות. מטרות העל של התכנית הנה הקטנת 'טביעת הרגל הפחמנית' של אספקת רשת החשמל האמריקאית עד שנת 2035, קידום רכבים חשמליים ותחבורה נטולת פליטות פחמניות.

לנוכח הגישות השונות של שני המועמדים לנושא הסביבה, אך גם בנושאים חברתיים וממשל תאגידי,  מעניין יהיה לבחון האם וכיצד ישפיעו הבחירות הקרבות על המשקיעים והסטת כספיהם להשקעות אחראיות. השקעות אחראיות הן אסטרטגיית השקעות המטמיעה , לצד פרמטרים פיננסים מסורתיים, גם פרמטרים של ESG – סביבה, חברה וממשל תאגידי. לפיכך, בעוד שניצחון של ביידן צפוי לתמוך בקידום כלכלה דלת פחמן והסטת כספי המשקיעים לתחום, האם על המשקיעים האחראיים לחשוש מכהונה נוספת של טראמפ?

להערכתנו לא. ארבע שנות שלטונו של טראמפ ומדיניותו המתנערת מנושאי אקלים, לא הצליחו להשפיע על הצמיחה המטאורית בהשקעות האחראיות, לפני ואף תוך כדי משבר הקורונה. מנהלי הכספים הגדולים  בארה"ב, בהם בלאקרוק, JP MORGAN, UBS  ועוד, חתמו על אמנת ההשקעות האחראיות של האו"ם והצהירו שיטמיעו בהשקעותיהם פרמטרים של ESG. גם בחינת כמות הכספים שהוסטו בפועל לתחום מעידה על שינוי מגמה עצום בטעמי המשקיעים. על פי מורנינגסטאר – נכון לרבעון השני השנה, סכום הכספים שהוסטו השנה לקרנות ESG עמד על 71 מיליארד דולר בעולם כולו, מתוכם כ20 מיליארד דולר בארה"ב, והן גייסו כ63% יותר מאשר מוצרי ההשקעה המסורתיים.

אך הצעד המסמן במידה הרבה ביותר את ההתנגשות בין רצון הממשל לשימור ההשקעות באנרגיות "מסורתיות", אל מול רצון המשקיעים בקידום סביבה עסקית אחראית, הנו עדכון חוק הבטחת הפנסיה לעובדים שקידם הממשל ביולי האחרון, לפיו על מנהלי הפנסיות להשקיע אך ורק על פי אינטרסים כלכליים ולא ע"פ אינטרסים שאינם פיננסים. המשמעות, כפי שעלתה מדברי שר העבודה יוג'ין סקאליה, היא שהשקעה במכשירי ESG  לא תתאפשר, מאחר והם פועלים לדבריו לצורך "מימוש יעדים חברתיים או מדינתיים" שאינם האינטרסים הפיננסים של התכנית, ולפיכך מגדילים את סיכון המשקיעים. ההתנגדות למהלך ותגובות מנהלי הנכסים הגדולים בארה"ב לא איחרו להגיע, ובראשם מכתב בן 11 עמודים מטעם ענקית ההשקעות פידליטי, בו נכתב שההנחה עליה מתבסס הממשל, כי השקעות ESG מקדמות מטרות לא פיננסיות, המגדילות סיכון ובאות על חשבון תשואה, אינה נכונה ואינה מגובה במידע הקיים היום בעולם ההשקעות.

האמור במכתב מדגיש את מה שידוע בקרב המשקיעים מזה זמן רב, ומגובה במחקרים רבים – ניתוח ע"פ פרמטרים של ESG מסייע בהערכת סיכונים רחבה וטובה יותר שמובילה להשקעה מושכלת יותר ומתבטאת גם בתשואות הפיננסיות. מחקר של מורנינגסטאר שנעשה בקרב קרנות אירופאיות מצא שקרנותESG  הניבו למשקיעים תשואה גבוהה יותר מקרנות מסורתיות בתקופה של שנה, 3 שנים ועשור.

ולסיכום, בעוד שהפוליטיקה האמריקאית של השנים האחרונות הוכיחה שהיא יכולה להסב נזק רב לתהליכים סביבתיים, השקעות אחראיות לא נפגעו והמשיכו לצמוח. כך צפוי לקרות תחת כל ממשל שיבחר. בניגוד לפוליטיקה, השווקים הפיננסים הצביעו והכריעו לטובת השקעות אחראיות.

כתבה: הדס גייר שפריר, מנהלת שיווק VALUE^2